Neft məhsulları və müxtəlif zərərli (toksik) kimyəvi maddələrlə çirklənmiş sənaye çirkab suların təmizlənməsi;
Daha Çox Məlumat


Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası;
Daha Çox Məlumat


Texniki istehsalat sahələrinin (sex, fabrik, zavod və s.a.) lahiyələndirilməsi ( 2D və 3D formatda);
Daha Çox Məlumat


Texniki Tapşırıqların işlənib-hazırlanması;
Daha Çox Məlumat


Texniki layihələrin (mühəndis-konstruktor sənədlərinin) işlənib-hazırlanması;
Daha Çox Məlumat


Texniki layihələr üzrə maşın və qurğuların təchizatı və yerlərdə quraşdırılması (montajı);
Daha Çox Məlumat


Mövcud istehsalat texniki problemlərin həlli;
Daha Çox Məlumat


İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması – proqram təminatı (İT xidməti );
Daha Çox Məlumat
Bizimlə Əlaqə Saxlayın